ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ข่าวสารและกิจกรรม

Slide1

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561

การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Cisco-visit

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พานักศึกษาดูงานบริษัท CISCO SYSTEM (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท CISCO SYSTEM (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ตำแหน่ง Managing Director ได้ให้เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท
Thairatn-visit

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พานักศึกษาดูงานบริษัท TREND VG3 (ไทยรัฐออนไลน์)

บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด โดย ดร.ธนา ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ได้ให้เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท
ece-20140123-1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พานักศึกษาดูงานบริษัท AsiaSoft

บริษัท ASIASOFT (มหาชน) จำกัด โดยคุณ วินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท