ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

20101223-1346-829-.2
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3063

Ph.D. (Computer Science), University of California, San Diego, USA
M.Eng. (Electrical Engineering and Computer Science), Massachusetts Institute of Technology, USA
B.S. (Computer Science and Engineering), Massachusetts Institute of Technology, USA

Cryptography, Computer and Network Security, Distributed Systems

Website: http://chanathip.ece.engr.tu.ac.th

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้