ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชาครี มาลีวรรณ

chakree
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3062

M.S.EE. (Microelectronics), University of Texas, USA
M.Sc. (Physics), Northeastern Illinois University, USA
B.Sc. (Physics), Ramkhamhang University
B.Arch. (Industrial Design), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Microelectronics, Electromagnetics and Opto-electronics

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้