ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

1476113_747305478617627_676897924_n
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3213

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University of Pittsburgh, USA
M.S. (Information Science), University of Pittsburgh, USA
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University

Speech Enhancement, Tonal-speech Perception, Signal Processing for Cochlear Implants, Pattern Recognition and Machine Learning

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้