ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร. ชุมพล บุญมี

choompol
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3034

D.Eng. (Information Science and Control Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
M.Eng. (Electrical & Electronic System Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
B.Eng. (Electrical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan

Computer Engineering

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้