ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร. จักราวุธ เดชวิเศษ

Jackravut
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9

Ph.D. (Electrical Engineering) Imperial College London, UK
M.Phil. (Electrical Engineering) Imperial College London, UK
M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Power Systems, Energy Management, Smart Grids, Lighting Design

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้