ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จรี ไชยชาญ

Jarree
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3253

Ph.D. (Biomedical Engineering), University of Southern California, USA
M.S. (Biomedical Engineering) , University of Southern California, USA
M.Eng. (Telecommunications), Asian Institute of Technology
B.Eng. (Electrical Engineering), Khon Kaen University

Biomedical Signal Processing, Circulatory Control in Sleep-Disordered Breathing

Website: http://jarree.ece.engr.tu.ac.th