ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ วัฒนกุล

Narin
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3055

M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
B.Sc. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

Power Electronics, Power Systems, Energy Management

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้