ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ วัฒนกุล

Narin
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3055

M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
B.Sc. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

Power Electronics, Power Systems, Energy Management

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้