ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ณรงค์ บวบทอง

20101221-1431-829-png
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3067

M.Eng. (Computer), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

Digital Signal Processing, Computer Engineering, Microelectronics

Website: http://narong.ece.engr.tu.ac.th

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้