ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ นาวิน สมญาติ

nawin
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3064

M.Sc. (Computer Science), University of Edinburgh, UK
B.Eng. (Electrical & Electronic Engineering), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK

Electronic and Computer Engineering

Website: http://nawin.ece.engr.tu.ac.th

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้