ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติการ นิ่มสุข

Nitikarn
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3056

Ph.D. (Physical Electronics), Tokyo Institute of Technology, Japan
M.Eng. (Physical Electronics), Tokyo Institute of Technology, Japan
B.Eng. (Electrical and Electronic Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan

Sensors and Actuators, Electronic Noses, Neural Networks, Pattern Recognition

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้