ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ

nopadol
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3187

Ph.D. (Medical Signal Processing), Napier University, UK
M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University

Digital Signal Processing

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้