ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์

nopbhorn
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3050

Ph.D. (Power System Economics, Policy and Planning), Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Power System Economics, Policy and Planning

Website: http://nopbhorn.ece.engr.tu.ac.th

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้