ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

Nutthaphong
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3224

M.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University

High-Voltage Engineering

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้