ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา

Phisan
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9

Ph.D. (Electrical Engineering), Lehigh University, USA
M.S. (Wireless Communication Engineering), Lehigh University, USA
B.Eng. (Computer Engineering), Chiang Mai University, Thailand

Wireless Sensor Network, Parallel Computing

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้