ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์

Pichai
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3065

Ph.D. (Electrical Engineering), University of Glasgow, UK
M.S. (Electrical Engineering), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi

Power Systems, Electrical Machines

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้