ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

piya
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3249

Ph.D. (Computer Engineering), Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
B.Eng. (Computer Engineering), University of New South Wales, Australia

Computer Network, Network Security and Wireless Sensor Network

Website: http://piya.ece.engr.tu.ac.th

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้