ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา

Pongsak
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3229

Ph.D. (Electrical Engineering), The Ohio State University, USA
M.S. (Electrical Engineering), The Ohio State University, USA
M.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan
B.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan

Computational Electromagnetics and Applications, Microwave Technologies

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้