ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

DSC_0435
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3067

Ph.D. (Solid State Physics), University of California, Santa Barbara, USA
M.A. (Solid State Physics), University of California, Santa Barbara, USA
B.S. (Engineering Physics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Optics and Laser, Sensing, Solid-state Quantum Systems, MEMs, Microfabrications, Microelectronics, Control Engineering

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้