ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

somchat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3051

D.Eng. (Electrical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
M.S. (Electrical Engineering), University of Rochester, USA
B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University

Image Processing, Digital Signal Processing, Telemedicine