ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

Songyot
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3148

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie Mellon University, USA
M.S. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie Mellon University, USA
B.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA

Distortion-Invariant Pattern Recognition, Feature Reduction, and Hyperspectral Image Processing

Website: http://songyot.ece.engr.tu.ac.th

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้