ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

Supachai
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3054

D.Eng. (Control Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan
M.Eng.(Electrical Engineering), Chulalongkorn University
B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University

Control Engineering

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้