ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

Supakit_Prueksaaroon
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3270

Ph.D. (Computer Engineer), King Mongkut's University of Technology North Bangkok
M.Eng. (Computer Engineer), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
B. Eng. (Telecommunication and Computer), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok

High Performance Computing, Grid and Distributed Computing, Cloud Computing, Virtualization, Parallel and Distributed filesystem, Computer Administrator

Website: http://supakit.ece.engr.tu.ac.th

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้