ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

supawat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3202

Ph.D. (Electrical Engineering) Imperial College London, UK
M.S. (Electrical Engineering) University of Virginia, USA
B.B. (Electrical Engineering) University of Virginia, USA

Digital Signal Processing

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้