ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี

Surasak1
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
038-259050 ต่อ 3002

M.S. (Software Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
B.S. (Information Technology), Prince of Songkla University, Thailand

Interest: Software Engineering, Software Testing, Software Process Improvement

Website: http://surasak.ece.engr.tu.ac.th