ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์

Taweesak
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3059

Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, USA
M.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA
M.Eng. (Computer Science), Asian Institute of Technology (AIT)
B.Eng. (Electrical Engineering - Second Class Honours), Kasetsart University

Computer Networks, Information Technology

Website: http://taweesak.ece.engr.tu.ac.th

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้