ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

Wachira-ECE-Website
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3082

M.Eng. (Computer Science & Information Management), Asian Institute of Technology
B.Eng. (Chemical Engineering), King Monkut's University of Technology Thonburi

Information Management

Website: http://wachira.ece.engr.tu.ac.th