ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา

Wanchai
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3045

Ph.D. (Optoelectronics), King’s College, University of London, UK
M.Sci. (Nonlinear Optics), University of Southern California, USA
M.Eng. (Computer), Asian Institute of Technology
B.Eng. (Telecommunication), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Laser and Nonlinear Optics