ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

2_12910293_1249604798387690_77987444_n
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3239

Ph.D. (Information Technology), Thammasat University
M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, USA
B.S. (Computer and Systems Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, USA

Numerical Optimization, CNC Programming

Website: http://wa.ece.engr.tu.ac.th/

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้