ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์

weerachai_As
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3173

Ph.D. (Electronic Engineering), The University of Tokyo, Japan
M.Eng. (Electronic Engineering), The University of Tokyo, Japan
B.Eng. (Electrical and Electornics Engineering), Chiba University, Japan

Semiconductor Lasers, Photonic Integrated Circuits, Epitaxial Growth and Processing Technologies