ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง

Yossawee_Weerakamhaeng
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3271

Ph.D. (System Information Engineering, Major: Mobile Robotics) University of Tsukuba, Ibaraki, Japan
M.Eng(Mechatronics Engineering), Asian Institute of Technology, Patumthani, Thailand
B.Eng(Power electrical engineering) Khonkaen university, Khonkaen, Thailand

Interested Researches : Mobile Robotics Path planning and tracking, Electric Drive, Power Electronic, Control Engineering, Optimization, Embedded System, Computer Graphics, Renewable Energy.

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้