ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://graduate.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=29&cname=&cno=206

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้